Nieuwe containerterminal per 11 december

17 december 2023

Vanaf maandag 11 december 2023 is de Port of Deventer een nieuwe containerterminal rijker.

 

Vos en BCTN hebben samen met bestuurders uit de regio de terminal feestelijk geopend in aanwezigheid van ruim 150 gasten. De opening van de nieuwe containerterminal is belangrijk voor de Port of Deventer en Regio Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen) omdat zij daarmee werken aan de opgave om de logistiek te verduurzamen.
De ondernemende partijen van de Inland Terminal Deventer (Vos Transport Group en BCTN) hebben vertrouwen in de toename van vervoer over water en zien de terminal in Deventer als een belangrijke schakel voor de logistiek van en naar Rotterdam.

 

Zie tevens een korte impressie van de opening: Opening Inland Terminal Deventer (ITD) aftermovie - YouTube

 

 

Thomas Walder, Erwin Hoogland , Rudolf de Jager, Willem van der Ark, Ton Heerts, Jules Menheere

De Inland Terminal Deventer

11 december 2023

Duurzaam vervoer over water

 

De Inland Terminal Deventer voorziet de bedrijven in de regio in de opgave om de logistiek te verduurzamen. Eén binnenvaartschip kan 100 containers vervoeren. Dat zijn 100 minder vrachtwagens op de weg. De Inland Terminal Deventer (ITD) is de 14e terminal van de Inland Terminals Group. Hierdoor zijn zij een betrouwbare grote speler voor de haven van Rotterdam en Antwerpen met een vervoer van ruim 500.000 containers per jaar.

 

Het initiatief voor de containerterminal werd in 2016 genomen. Gemeente Deventer, BCTN en Vos Transport Group bespraken de mogelijkheid voor een terminal aan de Westfalenstraat 18-20. Begin 2023 is de 160 meter lange kademuur verstevigd. Afgelopen september heeft de gemeente Deventer het terminalterrein officieel overgedragen aan Inland Terminal Deventer. Zij nemen de exploitatie voor hun rekening. De containerterminal heeft een oppervlakte van 7.500 vierkante meter, met de mogelijkheid tot verdubbeling in de komende jaren.

 

De samenwerking in de keten is hierbij essentieel. Dit werd tevens bevestigd door gedeputeerde Erwin Hoogland, Ton Heerts namens Board Regio Stedendriehoek en Thomas Walder, wethouder Economie gemeente Deventer.

Opening containerterminal Deventer per 1 januari 2024

13 november 2023

Na een langdurige en nauwe samenwerking tussen BCTN, Vos Transport Group en de gemeente Deventer, is het met grote vreugde dat we de officiële opening van de langverwachte containerterminal in Deventer aankondigen.

Deze gloednieuwe containerterminal zal een cruciale rol spelen in het bevorderen van duurzaam containertransport in Deventer en omgeving.

De containerterminal heeft een oppervlakte van 7.500 vierkante meter met mogelijkheden voor toekomstige uitbreiding en een kadelengte van 160 meter.

 

De laatste werkzaamheden op het terrein aan de Westfalenstraat in Deventer zijn nagenoeg afgerond. (zie tevens Kade-aanleg 2023)

Het terrein is geschikt gemaakt voor de reach stacker die containers van schepen efficiënt kan gaan laden en lossen.

De totale capaciteit op termijn, van de terminal bedraagt 30.000 TEU. Wekelijks zullen er tussen de Deventer-terminal en de haven van Rotterdam twee tot vier afvaarten plaatsvinden, waardoor er een doeltreffende en milieuvriendelijke verbinding voor containervervoer wordt gerealiseerd.

 

De officiële opening van de terminal zal plaatsvinden in december 2023, waarbij vertegenwoordigers van de betrokken partijen, lokale autoriteiten en andere belanghebbenden aanwezig zullen zijn.

Deze mijlpaal markeert een belangrijke stap in de ontwikkeling van duurzame logistiek en draagt bij aan de verdere economische groei van Deventer en de omliggende regio (Regio Stedendriehoek).

 

Zie tevens Inland Terminal Deventer

Kade gereed, op naar de opening van de containerterminal!

26 juni 2023

Het is het eindelijk zover. Aannemer Van Heteren weg- en waterbouw heeft een nieuwe kade gerealiseerd voor de containerterminal en een wachtplaatsvoorziening aan de 5e havenarm.

In september zal het terrein verder worden ingericht in opdracht van BCTN en VOS, zodat de containerterminal 1 januari 2024 in bedrijf genomen kan worden.

De verwachting van BCTN en VOS is dat het eerste jaar ca. 10.000 containers (TEU) getransporteerd zullen worden en dat dit hierna verder zal toenemen.

Zie tevens www.ctdeventer.nl


Bodembescherming 5e havenarm tegen uitspoeling door waterbouwsteen en colloïdaal beton

Deventer als containerhaven?

28 november 2022

Binnen een jaar is het eindelijk zover. 24 oktober 2022 is de opdracht verstrekt aan aannemer Van Heteren weg- en waterbouw voor de bouw van een nieuwe kade voor de containerterminal en een nieuwe wachtplaatsvoorziening aan de 5e havenarm. De aannemer zal begin 2023 starten met de aanleg. Aansluitend zal het terrein verder ingericht worden zodat het in de zomer van 2023 in de nieuwe Containerterminal Deventer gebruik kan worden genomen door BCTN-VOS. Zie tevens www.ctdeventer.nl

Aangepaste bedientijden op zaterdag

27 juni 2022

Aangepaste bedientijden op zaterdag m.i.v. 1 juli 2022:

 

Op zaterdag worden de vaste bedientijden verruimd van 9.00 uur tot 12.00 uur.


Op zaterdag wordt de sluis op afroep bedienbaar tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Een schipper of een verlader moet dat van tevoren melden bij de sluis. Voor een schipper zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Verzoek voor bediening op zaterdag tussen 12:00 – 14:00 uur via mail; sluis@deventer.nl

Verzoeken gedaan vóór zaterdagmorgen 11:30 uur worden nog uitgevoerd/meegenomen.

Nieuwe Deventer containerterminal vertraagd door stikstofcrisis: ‘Vergunning duurde langer’

4 mei 2022

Deventer als containerhaven? Binnen een jaar is het waarschijnlijk zover. Alles staat in de startblokken om een terminal van 7500 vierkante meter te bouwen. Eigenlijk hadden twee jaar geleden al de eerste schepen de haven moeten invaren, maar stikstofproblematiek heeft roet in het eten gegooid.


De nieuwe containerterminal bij de IJssel kan het aantal vrachtwagens op de weg met honderden per week omlaag halen. Containers komen nu aan in de zeehavens van Rotterdam of Antwerpen en worden vervolgens één voor één met vrachtwagens verspreid door het land. De zogeheten overslaghaven aan de Westfalenstraat in Deventer komt daar deels voor in de plaats. Lokaal worden de containers nog altijd met vrachtwagens vervoerd. In het project werkt de gemeente samen met Vos Transport - bekend van de grote rode vrachtwagens - en BCTN. Het Nijmeegse bedrijf beheert meerdere binnenhavens in de Benelux. Plan was om in 2020 een draaiende haven te hebben. Maar twee jaar later is de containerterminal in Deventer nog niet in gebruik.


Regels aangepast

Voornaamste reden voor de flinke vertraging is de stikstofproblematiek. ,,Die heeft ervoor gezorgd dat de vergunning langer heeft geduurd dan normaal. De regels zijn vanwege de stikstofproblematiek aangepast. Hierdoor kon niet zomaar even een vergunning afgeven worden. Maar uiteindelijk leidt de aanwezigheid van zo’n terminal tot een reductie van de stikstofuitstoot’’, laat Max Menheere van Vos Transport weten.

Die vergunning is er inmiddels wel, bevestigt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. De aanbesteding kan nu beginnen. De terminal van 7500 vierkante meter in de vijfde havenarm, waar voorheen de milieustraat van afvalbedrijf Circulus zat, moet eind dit jaar in gebruik zijn.


Bron: De Stentor

Verkenning vergroting sluis Port of Deventer

7 juni 2021

Begin 2020 heeft de gemeenteraad van Deventer het ambitiedocument “Port of Deventer, Beroepshaven 2030” vastgesteld. In de uitvoeringsagenda is een van de agendapunten: Het versterken van het beheer van de haven.


Probleemstelling

Het beheer van de haven is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In dit beheer draagt de gemeente zorg voor:

- voldoende afmeermogelijkheden en ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen;
- een goed functionerende sluis en bruggen;

- adequate bedieningstijden sluis en bruggen in evenwicht met de belangen van het wegverkeer;
- nieuwe havenverordening en tarievenstructuur;

- green award certificering voor schonere schepen
- digitalisering van informatie en de inning van havengelden om de administratieve druk te verlagen;
- coördinatie van gemeentelijke havenactiviteiten.


Nu de havenverordening is vastgesteld en de digitalisering gestaag vordert gaat de aandacht van Deventer uit naar het functioneren van de sluis. In het ambitiedocument is aangekondigd dat er een inschatting moet worden  gemaakt maken van de investeringen die nodig zijn om de sluis te verlengen. Deventer wil die verkenning na de zomer starten.


Regionale betekenis

In de haven van Deventer worden goederen overgeslagen die een wijde regio ingaan. Het gaat vooralsnog om bulkgoederen ten behoeve de productie van asfalt, veevoeders en bouwstoffen voor de infra en bouwbedrijven in de regio. Met de komst van een overslag voor containers in 2021 wordt de functie van de haven uitgebreid en de regionale betekenis verder versterkt. Het versterken van het vervoer over water als duurzaam alternatief staat bij alle overheidslagen op de agenda. Het is nu tijd om gezamenlijk te investeren.

Per 1 juni 2021 Nieuwe havenverordeningen Port of Deventer

3 mei 2021

Op 14 april 2021 heeft de Raad van de Gemeente Deventer de nieuwe havenverordeningen Port of Deventer goedgekeurd. De nieuwe verordeningen zullen ingaan op 1 juni 2021.

 

Hieronder een overzicht van de aanpassingen:

 

Laad- en lostijden

 

Om de tijd voor laden en lossen beter aan te laten sluiten sluit beter aan bij het ‘Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart’ en aan te sluiten bij de tijd voor laden en lossen die Port of Twente hanteert.  Is de tijd voor Port Of Deventer voor laden en lossen is verlengd van 48 uur naar 7 dagen. Die 7 dagen is inclusief een zaterdagmiddag en een zondag waarbinnen de sluis niet bediend wordt.

 

Lege containers wel of niet belasten.

 

Het nieuwe TEU-tarief is gewijzigd van € 1,05 naar € 0,90 en is daarmee afgestemd met het tarief dat Port of Twente hanteert.
Aan deze wijziging ligt het volgende ten grondslag: Doordat er in TEU afgerekend wordt ligt het niet voor de hand om bij de tariefstelling het eigen gewicht van de containers mee te rekenen. In plaats daarvan wordt er nu uitgegaan van de netto inhoud. Daarmee heb je dan een eerlijk speelveld ten opzichte van bulkgoederen.  Daarnaast geeft dit lagere tarief geeft ook een stimulerende werking om stukgoederen (in containers) te vervoeren over water.

 

Differentiatie in schuttarief.

 

Omdat voor kleinere schepen de Port of Deventer mogelijk duurder kan uitvallen hebben we de aanpassing gedaan om kleinere schepen voor een lager schuttarief aan te slaan. De grens is gelegd op 70 meter. Een lengtemaat is aan de sluis makkelijk te controleren en in te voeren in het systeem.

Webinar terugkijken: optimale en duurzame achterlandverbinding

16 december 2020

Voor welke uitdagingen staan de logistieke hotspots in de provincie Overijssel als het gaat om het bereiken van een duurzame achterlandlogistiek? En hoe lossen zij dat op? Kijk hier het webinar terug dat Nieuwsblad Transport hierover organiseerde in samenwerking met Port of Logistics Overijssel.

 

Onderwerpen:

  • Achterlandverbindingen
  • Duurzaam ondernemen
  • Schoon transport

 

Sprekers

  • Annemarie Terpstra (Topsector Logistiek, commercieel directeur CTT)
  • Bert Weever (DGA Graansloot, duurzaam ondernemer)
  • Roy van Verseveld (Manager Customer Service bij Vos Transport)