Aangepaste bedientijden op zaterdag

27 juni 2022

Aangepaste bedientijden op zaterdag m.i.v. 1 juli 2022:

Op zaterdag worden de vaste bedientijden verruimd van 9.00 uur tot 12.00 uur.

Op zaterdag wordt de sluis op afroep bedienbaar tussen 12.00 uur en 14.00 uur. Een schipper of een verlader moet dat van tevoren melden bij de sluis. Voor een schipper zijn hier geen extra kosten aan verbonden.

Verzoek voor bediening op zaterdag tussen 12:00 – 14:00 uur via mail; sluis@deventer.nl Verzoeken gedaan vóór zaterdagmorgen 11:30 uur worden nog uitgevoerd/meegenomen.

Nieuwe Deventer containerterminal vertraagd door stikstofcrisis: ‘Vergunning duurde langer’

4 mei 2022

Deventer als containerhaven? Binnen een jaar is het waarschijnlijk zover. Alles staat in de startblokken om een terminal van 7500 vierkante meter te bouwen. Eigenlijk hadden twee jaar geleden al de eerste schepen de haven moeten invaren, maar stikstofproblematiek heeft roet in het eten gegooid.

De nieuwe containerterminal bij de IJssel kan het aantal vrachtwagens op de weg met honderden per week omlaag halen. Containers komen nu aan in de zeehavens van Rotterdam of Antwerpen en worden vervolgens één voor één met vrachtwagens verspreid door het land. De zogeheten overslaghaven aan de Westfalenstraat in Deventer komt daar deels voor in de plaats. Lokaal worden de containers nog altijd met vrachtwagens vervoerd. In het project werkt de gemeente samen met Vos Transport - bekend van de grote rode vrachtwagens - en BCTN. Het Nijmeegse bedrijf beheert meerdere binnenhavens in de Benelux. Plan was om in 2020 een draaiende haven te hebben. Maar twee jaar later is de containerterminal in Deventer nog niet in gebruik.

Regels aangepast

Voornaamste reden voor de flinke vertraging is de stikstofproblematiek. ,,Die heeft ervoor gezorgd dat de vergunning langer heeft geduurd dan normaal. De regels zijn vanwege de stikstofproblematiek aangepast. Hierdoor kon niet zomaar even een vergunning afgeven worden. Maar uiteindelijk leidt de aanwezigheid van zo’n terminal tot een reductie van de stikstofuitstoot’’, laat Max Menheere van Vos Transport weten. Die vergunning is er inmiddels wel, bevestigt gemeentewoordvoerder Maarten-Jan Stuurman. De aanbesteding kan nu beginnen. De terminal van 7500 vierkante meter in de vijfde havenarm, waar voorheen de milieustraat van afvalbedrijf Circulus zat, moet eind dit jaar in gebruik zijn.

Bron: De Stentor

Verkenning vergroting sluis Port of Deventer

7 juni 2021

Begin 2020 heeft de gemeenteraad van Deventer het ambitiedocument “Port of Deventer, Beroepshaven 2030” vastgesteld. In de uitvoeringsagenda is een van de agendapunten: Het versterken van het beheer van de haven.

Probleemstelling
Het beheer van de haven is een gemeentelijke verantwoordelijkheid. In dit beheer draagt de gemeente zorg voor:

- voldoende afmeermogelijkheden en ligplaatsen met bijbehorende voorzieningen;
- een goed functionerende sluis en bruggen;
- adequate bedieningstijden sluis en bruggen in evenwicht met de belangen van het wegverkeer;
- nieuwe havenverordening en tarievenstructuur;
- green award certificering voor schonere schepen
- digitalisering van informatie en de inning van havengelden om de administratieve druk te verlagen; - coördinatie van gemeentelijke havenactiviteiten.

Nu de havenverordening is vastgesteld en de digitalisering gestaag vordert gaat de aandacht van Deventer uit naar het functioneren van de sluis. In het ambitiedocument is aangekondigd dat er een inschatting moet worden  gemaakt maken van de investeringen die nodig zijn om de sluis te verlengen. Deventer wil die verkenning na de zomer starten.

Regionale betekenis
In de haven van Deventer worden goederen overgeslagen die een wijde regio ingaan. Het gaat vooralsnog om bulkgoederen ten behoeve de productie van asfalt, veevoeders en bouwstoffen voor de infra en bouwbedrijven in de regio. Met de komst van een overslag voor containers in 2021 wordt de functie van de haven uitgebreid en de regionale betekenis verder versterkt. Het versterken van het vervoer over water als duurzaam alternatief staat bij alle overheidslagen op de agenda. Het is nu tijd om gezamenlijk te investeren.

Per 1 juni 2021 Nieuwe havenverordeningen Port of Deventer

3 mei 2021

Op 14 april 2021 heeft de Raad van de Gemeente Deventer de nieuwe havenverordeningen Port of Deventer goedgekeurd. De nieuwe verordeningen zullen ingaan op 1 juni 2021. Hieronder een overzicht van de aanpassingen: Laad- en lostijden Om de tijd voor laden en lossen beter aan te laten sluiten sluit beter aan bij het ‘Tijdelijk besluit laden en lossen binnenvaart’ en aan te sluiten bij de tijd voor laden en lossen die Port of Twente hanteert.  Is de tijd voor Port Of Deventer voor laden en lossen is verlengd van 48 uur naar 7 dagen. Die 7 dagen is inclusief een zaterdagmiddag en een zondag waarbinnen de sluis niet bediend wordt. Lege containers wel of niet belasten. Het nieuwe TEU-tarief is gewijzigd van € 1,05 naar € 0,90 en is daarmee afgestemd met het tarief dat Port of Twente hanteert. Aan deze wijziging ligt het volgende ten grondslag: Doordat er in TEU afgerekend wordt ligt het niet voor de hand om bij de tariefstelling het eigen gewicht van de containers mee te rekenen. In plaats daarvan wordt er nu uitgegaan van de netto inhoud. Daarmee heb je dan een eerlijk speelveld ten opzichte van bulkgoederen.  Daarnaast geeft dit lagere tarief geeft ook een stimulerende werking om stukgoederen (in containers) te vervoeren over water. Differentiatie in schuttarief. Omdat voor kleinere schepen de Port of Deventer mogelijk duurder kan uitvallen hebben we de aanpassing gedaan om kleinere schepen voor een lager schuttarief aan te slaan. De grens is gelegd op 70 meter. Een lengtemaat is aan de sluis makkelijk te controleren en in te voeren in het systeem.

Webinar terugkijken: optimale en duurzame achterlandverbinding

16 december 2020

Voor welke uitdagingen staan de logistieke hotspots in de provincie Overijssel als het gaat om het bereiken van een duurzame achterlandlogistiek? En hoe lossen zij dat op? Kijk hier het webinar terug dat Nieuwsblad Transport hierover organiseerde in samenwerking met Port of Logistics Overijssel.

Onderwerpen:

  • Achterlandverbindingen
  • Duurzaam ondernemen
  • Schoon transport

Sprekers

  • Annemarie Terpstra (Topsector Logistiek, commercieel directeur CTT)
  • Bert Weever (DGA Graansloot, duurzaam ondernemer)
  • Roy van Verseveld (Manager Customer Service bij Vos Transport)
 

Port of Deventer wordt steeds zichtbaarder

19 juni 2019

Tijdens het wachten voor open brug krijgen automobilisten de boodschap te zien dat de korte tijd die zij moeten wachten een equivalent van heel veel vrachtwagens passeert. Vervoer over water is ook duurzaam en helpt mee om de CO2 uitstoot te beperken. Tijdens onderhoud aan de brug bij de sluis aan de Deensestraat is doek onder het brugdek aangebracht. In september 2019 wordt onder de Hanzebrug een doek aangebracht met de aankondiging van de komst van Containerterminal Deventer in 2020.

Port of Deventer werkt samen in Polo verband

14 mei 2019

Op gebied van vervoer over water werkt Port of Deventer samen met Port of Twente en Port of Zwolle. We organiseren gezamenlijk het NVB congres, we verzorgen publicaties. Overijssel kent een lange geschiedenis op het gebied van samenwerking en zee- en binnenvaart. In de Middeleeuwen maakten steden aan de IJssel deel uit van het Hanzeverbond. In Overijssel waren Zwolle, Kampen en Deventer de belangrijkste, maar ook steden in Twente waren aangesloten. Door samen te werken konden ze beter concurreren met handelaren in het Oostzeegebied. Op het hoogtepunt waren er 200 leden in Noord-Duitsland, de Baltische Staten, Nederland en Scandinavië. Nu nog zien wij dat onze ondernemers veel samenwerken. Dat zit nu eenmaal in ons bloed en het water vormt daarbij de verbindende factor. https://onlinetouch.nl/jagermedia/havenlocaties-2019?html=true

NVB jaarcongres

1 mei 2019

Op 4 oktober wordt het NVB jaarcongres gehouden in Deventer. Samen met de Nederlandse vereniging van binnenhavens, Port of Logistics Overijssel, Port of Twente en Port of Zwolle organiseert Port of Deventer het jaarcongres. Thema dit jaar is LEF.

Schutten kan nu ook bij extreem laag water

14 april 2019

Er zijn geen maatregelen nodig om de Prins Bernhardsluisdeuren te versterken om bij extreem laagwater te kunnen schutten. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft een nieuwe vergunning verstrekt voor het schutten tot NAP +0,45 m. www.binnenlandsbestuur.nl/sluis-in-deventer-sterk-genoeg-bij-extreem-laag-water