De IJssel:
motor voor de economie

Vóór de Hollandse gouden eeuw was de haven van Hanzestad Deventer belangrijker dan havens van Amsterdam en Rotterdam. Lange tijd hebben we de mogelijkheden van de IJssel onderbenut. Met de ontwikkeling van de economie, de veelheid aan exportbedrijven en de strategische ligging tussen Randstad en Ruhrgebied en aan een belangrijke doorvoercorridor wil Port of Deventer die positie verder uitbouwen.

Van Hanzestad tot duurzame maakstad

Deventer is één van de oudste steden van Nederland! Al rond het jaar 800 was er sprake van een stedelijke nederzetting aan de rivier de IJssel. De IJssel was cruciaal voor de ontwikkeling van Deventer. Via de Zuiderzee lag de route naar de Noordzee en Oostzee open. Als Hanzestad was er een levendige handel met Zweden (haring) en Noorwegen (stokvis) maar ook met Noord Duitse steden en Engelse steden. Behalve de vis omvatte de lading, als men huiswaarts reisde, graan, hout en pelzen. Op de heenweg vervoerde men laken, wijn, zout en turf. In de loop der tijd heeft zich een sterke, internationaal opererende, maakindustrie ontwikkeld. De bedrijvigheid heeft een sterk op export gericht profiel. Vervoer over water is voor deze bedrijven van groot belang.

http://www.exportdeventer.nl/

Deventer prachtige stad aan de IJssel

In de middeleeuwen groeide de nederzetting Deventer uit tot een prominente handelsstad. De florerende handel heeft prachtige gebouwen opgeleverd. De fraaie historische binnenstad is een dankbaar podium voor de vele evenementen. De straatjes en pleinen zijn een aantrekkelijk decor voor de levendige winkel- en horecastad. Deventer: een dynamische stad, met een sterk historisch fundament en omsloten door een uniek landelijk gebied. Boeiend om te bezoeken en om te wonen. Aantrekkelijk voor riviercruises.

Voor meer informatie over het bruisende Deventer, kijk op http://www.deventer.info/